+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Alat za registraciju i upravljanje podacima o volonterima katarskog crvenog polumeseca

maj 2010. - maj 2011. Crveni polumesec Katara

Katar

crveni polumesec katara, softver

Baza ljudskih resursa Crvenog polumeseca Katarа je hibridni informacioni sistem sastavljen od: Baze koja se nalazi na Microsoft SQL Server-u, desktop aplikacije i Internet stranice namenjene registraciji.

Svrha ovog sistema je da obezbedi upravljanje podacima o ljudskim resursima Crvenog polumeseca Katara, naročito kada je u pitanju reagovanje u vanrednim situacijama i međunarodnim misijama. Sadrži brojne informacije o ljudskim resursima,sadrži spisak svih članova sa detaljnim ličnim podacima, kao i podacima o njihovim edukacijama, angažovanju i vakcinama koje su primili. Informacije o misijama i timovima, kao i spisak bolesti i odgarajućih vakcina koje članovi timova u misijama moraju da prime .

Ubeležene su i informacije o treninzima katarskog Crvenog polumeseca kao i lista učesnika, dok su posebna stavka podešavanja sa informacijama o korisničkim nalozima članova, pristupnim nivoima itd