+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Aplikacija za menadžment škola stranih jezika

januar 2021. -   u trajanju

Srbija

SMS (School Management System) je veb aplikacija za vođenje škole stranih jezika, nastala iz potrebe, kao i iskustva u radu škola iz našeg okruženja, a u novije vreme i iskustvom sve većeg broja naših korisnika.

Po mišljenju dvocifrenog broja korisnika: Sve što je potrebno za komforan rad škole je tu, od rasporeda časova do štampe fiskalnih računa i obračuna plata.

Za više informacija, preuzmite dokument sa kratkim prikazom