+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Veb lokacija / društvene mreže / procena e-usluga u sedam lokalnih samouprava u Srbiji

februar 2019. - april 2019. Development Consulting Group

Srbija

Projekt Inicijativa vladine odgovornosti, koji finansira USAID, a sprovodi Checchi consulting, podržava napore na povećanju učešća javnosti u donošenju odluka i nadzoru lokalne vlasti kako bi se povećala transparentnost i odgovornost operacija lokalne samouprave (LSG). Deo projekta DCG-a obuhvatio je procenu 7 LG veb lokacija, e-usluga i naloga društvenih mreža i ponudio smernice za redizajn, kako bi se omogućilo poštovanje najnovijih vladinih politika u vezi s e-vladom i poboljšala komunikacija sa zaposlenima.
Dizajn, razvoj i primena softverskog softvera za procenu, analiza podataka, generisanje izveštaja.