+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Onlajn alat za praćenje usluga socijalne zaštite

mart 2011. - decembar 2012. Republički Zavod za socijalnu zaštitu

Srbija

pracenje usluga socijalne zastite, softver

Hibridno web/desktop IT rešenje za praćenje svih usluga socijalne zaštite u Srbiji na nivou JLS u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Sistem obuhvata ugrožene grupe, vrste i pružaoce usluga. Dostupnost pojedinih uluga se prikazuje na odgovarajućim dinamički kreiranim mapama.

Onlajn alat za praćenje usluga socijalne zaštite je pregled usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama Srbije, kreiran za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Sadrži podatke o pružaocima i korisnicima tih usluga. Pregled omogućuje da se učitaju i prikažu podaci prema: vrsti usluge (zastupljenost date usluge u gradovima i opštinama Srbije) i prema teritoriji, odnosno gradu/opštini i uslugama koje se u datoj lokalnoj zajednici pružaju korisnicima.