+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

MEG Projekat

avgust 2015. - decembar 2015. Development Consulting Group

Srbija

laptop na stolu, kancelarija

Opštinski projekat za ekonomsko i ekološko upravljanje (MEG) finansiran od SDC-a, Inicijalna faza

MEG (Municipal Economic and Environmental Governance) projekat će biti realizovan u 3 faze, kao 12-godišnja inicijativa. Razvijen je alat za obradu podataka i podršku projektu, uključujući i MEG Menadžer. Odgovorni takođe i za kreiranje baze i analizu podataka.