+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Akcioni plan za koordinisano reagovanje na katastrofe u vanrednim situacijama,ER-NOW

novembar 2017. - februar 2018. Development Consulting Group

Srbija, Bosna i Hercegovina

laptop

ER-NOW, Prekogranični projekat koji finansira EU

Poboljšane veštine i procedure operativnih snaga zaštite i spašavanja (PR OF) i harmonizovane akcije organa za vanredne situacije i krizne situacije u prekograničnom regionu (CBR) tokom i posle prirodnih katastrofa u svim njihovim vrstama (biološke, geološke, požarne i druge), ali sa fokusom na operativnu akciju na pretnje od poplava. Opštine Šid i Brod, grad Sremska Mitrovica i Brčko distrikt obuhvaćeni projektom.