+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Informacioni sistem za kontrolu pristupa (ISAC)

februar 2017. Idest d.o.o.

Srbija

Information System for Access control, software

Softversko rešenje dizajnirano da registruje prisustvo osoblja na licu mesta, izračunava vremenske rasporede i stvara mesečne izveštaje. Generiše lične karte i registruje pristup putem bar koda. Sastojao se od dva programa: ISAC Back office i ISAC Gate keeper.