+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Euprogres - Studija konkurentnosti

maj 2013. - novembar 2013. Development Consulting Group

Srbija

Studija konkurentnosti, naslovna strana

EUPROGRES, Studija konkurentnosti. Program finansiran od strane EU i SDC, implementacija: UNOPS

Razvoj web alata za podršku analizi podataka pri izradi Studije konkurentnosti. Alat obuhvata web portal koji sadrži sve relevantne statističke podatke koji čine profil, i služe za automatsko izračunavanje indikatora i njihovo prikazivanje u tabelarnom, grafičkom, i u obliku mapa, 34 ciljane opštine južne Srbije.

Svrha studije je da opštinama i gradovima ukaže na to koliko su konkurentne, kao i da im omogući da svoje resurse, potencijale i kapacitete uporede sa drugim lokalnim samoupravama.

Studija se zasniva na podacima o opštinama i gradovima prikupljenim iz svih dostupnih izvora, kao i na informacijama prikupljenim na terenu. U dva kruga poseta gradovima i opštinama održane su 294 fokus grupe, sa ukupno 1539 učesnika, a svaka lokalna samouprava je popunila i 20 upitnika iz različitih oblasti i dostavila potrebne dokaze i dokumentaciju. Obavljeno je i 11 sastanaka i jedna fokus grupa sa predstavnicima republičkih institucija i donatorima. Zahvaljujemo se svima na dragocenim podacima, bez kojih ova baza podataka ne bi bila sveobuhvatna.