+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Dostavljanje keš pomoći izbeglicama

novembar 2012. - novembar 2017. Švajcarski Crveni krst

Jordan

jordanski crveni polumesec

Zajednički projekat Crvenog krsta Švajcarske i Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) u podršci izbeglicama iz Sirije u Jordanu preko novčanih doznaka.

Razvijeno kompletno IT rešenje za registraciju izbeglica, primenu odgovarajućih kriterijuma, monitoring, komunikaciju sa bankom u vezi izdavanja platnih kartica izbeglicama i uplatama pomoći na mesečnoj bazi. Izveštavanje prema donatorima.

Vihor d.o.o. je od strane Švajcarskog Crvenog krsta i Međunarodne Federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC), angažovan radi realizacije informacionog Sistema za dostavljanje humanitarne pomoći u gotovini izbeglicama iz Sirije koje su utočište našle u Jordanu.

Softversko rešenje koje je omogućilo sprovođenje projekta, osmislili smo i realizovali u izuzetno kratkom roku, par nedelja do prve funkcionalne verzije, što je diktirala situacija na terenu.

Grafikon sajta za pomoc izbeglicama

Predstavlja zaokružen sistem za evidenciju korisnika, targetiranje, slanje zahteva banci za kreiranje kartice i uplatu, kao i prijem rezultata o podizanju iznosa. Ovim je omogućeno efikasno praćenje i upravljanje projektom, kao i izveštavanje prema donatorima, uz zaštitu ličnih podataka o licima kojima se pomaže.

Izbeglom stanovništvu iz Sirije (oko 5000 porodica sa preko 17000 članova) je do sada dostavljeno oko 7 miliona evra pomoći, u protivvrednosti u lokalnoj valuti, jordanskim dinarima.

Na sledećim linkovima su dostupne dodatne informacije o projektu:

Cash programme launched in Jordan to support Syrian families