+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Politika privatnosti

Poslednje ažuriranje: 1. aprila 2022

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti je kreirana uz pomoć šablona politike privatnosti.

 

Tumačenje i definicije

 

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.
 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) odnosi se na Vihor d.o.o., Novopazarska 6, 18000 Niš.
 • Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.
 • Država se odnosi na: Srbiju
 • Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.
 • Usluga se odnosi na veb lokaciju.
 • Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da olakšaju uslugu, da pruže uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.
 • Podaci o korišćenju se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Sajt se odnosi na Vihor d.o.o., dostupan sa https://vvv.vihor-nis.com/
 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

 

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

 

Vrste prikupljenih podataka

 

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 • Adresa E-pošte
 • Ime i prezime
 • Podaci o upotrebi

 

Podaci o upotrebi

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupate Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja.

Tehnologije za praćenje i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Flash kolačići. Određene funkcije naše Usluge mogu da koriste lokalno uskladištene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i čuvanje informacija o Vašim preferencijama ili Vašoj aktivnosti na našoj Usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju ista podešavanja pretraživača kao ona koja se koriste za kolačiće pretraživača. Za više informacija o tome kako možete da izbrišete Flash kolačiće, pročitajte „Gde mogu da promenim podešavanja za onemogućavanje ili brisanje lokalnih deljenih objekata?“ dostupno na https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Veb Beacons. Određeni delovi naše usluge i naše e-poruke mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (koji se takođe nazivaju jasni gifovi, oznake piksela i gifovi od jednog piksela) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-poštu i za drugu srodnu statistiku veb lokacije (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera).

 

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Saznajte više o kolačićima: Korišćenje kolačića od strane besplatne politike privatnosti.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

 • Neophodni / esencijalni kolačić

 • Tip: kolačići sesije

 • Administrira: Us

 • Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu da se autentifikuju korisnici i spreče lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

 • Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja

 • Tip: Trajni kolačići

 • Administrira: Us

 • Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

 • Kolačići funkcionalnosti

 • Tip: Trajni kolačići

 • Administrira: Us

 • Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb lokaciju, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb lokaciju.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

 • Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.

 • Da vas kontaktiramo: da bismo vas kontaktirali putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovo sprovođenje.

 • Da vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.

 • Da upravljate vašim zahtevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtevima prema nama.

 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procenu ili sprovođenje spajanja, dezinvesticije, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili celokupne Naše imovine, bilo da se radi o neograničenom poslovanju ili kao deo stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga koje mi držimo među prenesenim sredstvima.

 • Za druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo da podelimo u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo deliti sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo vas kontaktirali.

 • Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenesemo Vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

 • Sa podružnicama: Vaše podatke možemo deliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.

 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim poslovnim partnerima da bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju.

 • Uz Vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.